Formål

Norges Pitch & Putt Forbund (NPPF) er en frittstående forening med formål å organisere og promotere Pitch & Putt golf i Norge. NPPF initierer aktiviteter på tilknyttede golfanlegg. Vi er en rekrutteringskanal for golfsporten i Norge. En lavere inngangsterskel (grønt kort eller klubbmedlemskap kreves ikke) gjør disse golfanleggene tilgjengelig for flere potensielle golfere, enn hva tradisjonelle baner gjør.

Historikk.

Norges Pitch & Putt Forbund (NPPF) ble stiftet 10. juni 2004 og representerer i dag omlag 10 klubber/annlegg i Norge. NPPF er medlem av  European Pitch & Putt Association (EPPA) og tar del i felles økt europeisk satsing på Pitch & Putt golf. Siden EPPA ble dannet i 1998 av 2 land, har forbundet i dag 8 medlemsland. Det er Irland, Storbritannia, Frankrike, Spania, Italia, Nederland, San Marino, Sveits og Norge. Irland er det klart største medlemslandet med ca. 16.000 spillere og ca. 170 golfanlegg.

Offisielle regler/retningslinjer

NPPF opererer med følgende offisielle retningslinjer for Pitch & Putt – i samsvar med European Pitch & Putt Association (EPPA):

  1. Banen må bestå av 6, 9 eller 18 hull (eller multiplum av dette)
  2. Hvert hull skal være par 3 hull. Hullene bør ikke være kortere enn 23 meter eller lengre enn 90 meter.
  3. Banen må være åpen for alle. Ingen spiller skal nektes spill på basis av kjønn, alder eller fysisk beskaffenhet.
  4. Reglene for Pitch & Putt er de samme som for offisielle golfregler (The Rules of Golf as set down by the United States Golf Association) i alle situasjoner, med følgende unntak:
    • Det skal spilles med kun 3 golfkøller i turnering, hvor den ene må være putter.
    • Dersom spillerens ball ikke er på green etter 4 slag skal ballen plukkes opp og plasseres på nærmeste kant til greenen (innenfor et putterhode fra kanten). Spilleren vil da ligge der på 5 slag.
    • Bruk av tee (pegg) er ikke tillatt i turneringsspill.

*(Det stilles ikke krav til grønt kort eller klubbmedlemskap for å benytte seg av banen vår:))